De Emigrant
(Buck Ouwens/t.a. Martin van Munster)

als ge zoals ik daar geboren bent
als daar oew wieg zo heerlijk rustig stond
als ge daar alleen mar vul vrienden kent
dan is de vur eeuwig heilige grond
't brabantse land blijft altijd schon
ook nou  nou ik er nie m'r won
ooit keer ik daar  daar weer naar terug
't mag heel snel gaon  ja 't mag heel vlug

wa zou ik daar w'r gere willen leven
wa zou ik daar toch hil gere willen zijn
d'r zou ik hil veul vur willen geven
om in brabant w'r in brabant te kunnen zijn